จำหน่าย Media and Entertainment Collection IC, Media and Entertainment Collection IC, ราคา Media and Entertainment Collection IC, ขาย Media and Entertainment Collection IC, ตัวแทน Media and Entertainment Collection ICMedia and Entertainment Collection IC

Media and Entertainment Collection IC เป็นโปรแกรมที่อยู่ในชุด Autodesk Industry Collections คือการรวบรวมโปรแกรมที่สมบูรณ์ที่สุด สำหรับงานภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ วิชวลเอฟเฟค และ นักพัฒนาเกม

Media and Entertainment Collection IC

 

Media and Entertainment Collection IC เป็นโปรแกรมที่อยู่ในชุด Autodesk Industry Collections คือการรวบรวมโปรแกรมที่สมบูรณ์ที่สุด สำหรับงานภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ วิชวลเอฟเฟค และ นักพัฒนาเกม


  • **สิทธิ์การใช้โปรแกรม 1 ปี

  • ครอบคลุมการทำงานทั้ง Mac และ Windows

฿56,000.00

 

 

 

 

 

ในชุดประกอบด้วยโปรแกรมต่างๆ ดังนี้

Desktop

Cloud

Maya

Character Generator

MotionBuilder

ReCap 360 Pro

Mudbox

Rendering in A360

3ds Max

Storage (25GB)

Autodesk Industry Collections

คือ การรวบรวมโปรแกรมที่เหมาะสมในงานแต่ละประเภทเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความสะดวกและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยการรวบรวมชุดโปรแกรมนั้นจะคำนึกที่เหมาะแก่การใช้งานสำหรับงานแต่ละประเภท ในชุดจะประกอบด้วยโปรแกรม 2 ประเภทด้วยกัน คือโปรแกรมที่ต้องลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมที่ทำงานบนระบบ Cloud โดยแยกเป็น 3 ชุดด้วยกัน

  • Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection โปรแกรมที่เหมาะสำหรับการงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และงานก่อสร้าง
  • Autodesk Product Design Collection โปรแกรมที่เหมาะสำหรับงานออกแบบ วิศวกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ และงานโรงงาน
  • Autodesk Media & Entertainment Collection โปรแกรมที่เหมาะสำหรับงานออกแบบ วิศวกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ และงานโรงงาน

Media and Entertainment Collection IC