จำหน่าย Autodesk Navisworks Simulate , Autodesk Navisworks Simulate , ราคา Autodesk Navisworks Simulate , ขาย Autodesk Navisworks Simulate , ตัวแทน Autodesk Navisworks SimulateAutodesk Navisworks Simulate

Autodesk Navisworks Simulate จำลองการออกแบบโรงงาน และสายการผลิต ด้วยการนำข้อมูล CAD ของเครื่องจักร, เครื่องมือ, Layout, หรือจากการสแกน 3 มิติ จากซอฟต์แวร์หลายประเภทมาจัดวาง และจำลองเงื่อนไขด้านเวลาพร้อม Interactive Walk-Through หรือ Fly-Through เสมือนเข้าไปดูสายการผลิตจริง

Autodesk Navisworks Simulate

 

 

Autodesk Navisworks Simulate จำลองการออกแบบโรงงาน และสายการผลิต ด้วยการนำข้อมูล CAD ของเครื่องจักร, เครื่องมือ, Layout, หรือจากการสแกน 3 มิติ จากซอฟต์แวร์หลายประเภทมาจัดวาง และจำลองเงื่อนไขด้านเวลาพร้อม Interactive Walk-Through หรือ Fly-Through เสมือนเข้าไปดูสายการผลิตจริง


฿26,000.00

 

 

Autodesk Navisworks Simulate

Autodesk Navisworks Simulate เป็นโปรแกรมสำหรับการตรวจสอบงานออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และงานอุตสาหกรรมแบบ 3 มิติ ซึ่งงานส่วนต่างๆ ที่อาจออกแบบมาจากหลากหลายโปรแกรม เช่น สถาปัตยกรรม งานระบบท่ออาคาร งานสายการผลิต เป็นต้น แต่สามารถนำมาเปิดดูพร้อมกันได้ในไฟล์เดียว เพื่อให้ผู้ออกแบบ และผู้เกี่ยวข้องสามารถมองภาพรวมงานออกแบบได้ง่าย ลดการทำงานที่ขัดแย้งกัน หรือการเข้าใจผิดจากการเปิดไฟล์ต่างๆ ทีละครั้ง ทำให้ผู้ออกแบบและผู้เกี่ยวข้องสามารถมองเห็นและแก้ไขได้ทันที
Navisworks Simulate

สำหรับ ผู้จัดการโครงการ ออกแบบ ก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน และเจ้าของโครงการ เพื่อการจำลองภาพการก่อสร้างเป็น 3 มิติ และระหว่างการลงมือก่อสร้าง (Simulation) ได้เสมือนก่อสร้างจริง โดยการนำเอาไฟล์ที่ออกแบบมาด้วยโปรแกรมอื่นๆ มาจำลองเป็นภาพเสมือนจริง (Photorealistic visualization) และเชื่อมโยงกับโปรแกรมวางแผนงาน (Project Scheduling) เป็นแบบ 4D (3D + Time) เพื่อแสดงเป็นภาพในแต่ละช่วงเวลา พร้อมกับแสดงบันทึกความเห็นได้โดยใช้ Review Toolkit

 

System requirements

 

Single Installation Requirements

Operating System

Microsoft® Windows® 10

Microsoft Windows 8.1

Microsoft Windows 8 (64-bit) (Service Pack 1) Home Basic

Microsoft Windows 7 (64-bit) (Service Pack 1) Home Basic

Home Premium, Professional

Enterprise, or Ultimate (recommended)

CPU

Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ 3.0 GHz (or higher) with SSE2 technology

RAM

2 GB RAM (minimum)

Disk Space

15 GB free disk space for installation

Graphics

Direct3D 9® and OpenGL® capable graphics card with Shader Model 2 (minimum)

Display

1,280 x 800 VGA display with true color (1,920 x 1,080 monitor and 32-bit video display adapter recommended)

Pointing Device

Microsoft Mouse-compliant pointing device

Browser

Microsoft Internet Explorer® 8.0 or later


Autodesk Navisworks Simulate