จำหน่าย Product Design Collection IC, Product Design Collection IC, ราคา Product Design Collection IC, ขาย Product Design Collection IC, ตัวแทน Product Design Collection ICProduct Design Collection IC

Product Design Collection IC เป็นโปรแกรมที่อยู่ในชุด Autodesk Industry Collections คือการรวบรวมโปรแกรมที่สมบูรณ์ที่สุด สำหรับงานออกแบบ วิศวกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ และงานโรงงาน

Product Design Collection IC

 

Product Design Collection IC เป็นโปรแกรมที่อยู่ในชุด Autodesk Industry Collections คือการรวบรวมโปรแกรมที่สมบูรณ์ที่สุด สำหรับงานออกแบบ วิศวกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ และงานโรงงาน


  • **สิทธิ์การใช้โปรแกรม 1 ปี

  • ครอบคลุมการทำงานทั้ง Mac และ Windows

฿73,000.00

 

 

 

 

 

Product Design Collection IC

ป็นการรวบรวมโปรแกรมเขียนแบบที่สำคัญมาไว้ในชุดเดียวกัน 

สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบโรงงาน ประกอบไปด้วย

AutoCad Electrical        Fusion 360            NavisWorks Manage

AutoCad Mechanical      ReCap 360 pro        3ds Max

AutoCad Mobile App      Rendering inA360      Factory design utilities

AutoCad Architecture    Vault Basic             Cloud Storage (25GB)

 กรุณาเช็คราคาก่อนทุกครั้ง เนื่องจากราคาสินค้ามีเปลี่ยนแปลงทุกเดือน

Autodesk Industry Collections

คือ การรวบรวมโปรแกรมที่เหมาะสมในงานแต่ละประเภทเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความสะดวกและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยการรวบรวมชุดโปรแกรมนั้นจะคำนึกที่เหมาะแก่การใช้งานสำหรับงานแต่ละประเภท ในชุดจะประกอบด้วยโปรแกรม 2 ประเภทด้วยกัน คือโปรแกรมที่ต้องลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมที่ทำงานบนระบบ Cloud โดยแยกเป็น 3 ชุดด้วยกัน

  • Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection โปรแกรมที่เหมาะสำหรับการงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และงานก่อสร้าง
  • Autodesk Product Design Collection โปรแกรมที่เหมาะสำหรับงานออกแบบ วิศวกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ และงานโรงงาน
  • Autodesk Media & Entertainment Collection โปรแกรมที่เหมาะสำหรับงานออกแบบ วิศวกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ และงานโรงงาน

Product Design Collection IC

Product Design Collection, ขาย Product Design Collection, ซื้อ Product Design Collection, เช่า Product Design Collection, ราคา Autodesk