จำหน่าย Cisco Aironet 3802 , Cisco Aironet 3802 , ราคา Cisco Aironet 3802 , ขาย Cisco Aironet 3802 , ตัวแทน Cisco Aironet 3802Cisco Aironet 3802

 Network Switch เป็นอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมกลุ่มเครือข่ายหรืออุปกรณ์เครือข่ายเข้าด้วยกัน โดยทั่วไปคำๆนี้หมายถึง network bridge หรือสะพานเครือข่ายหลายพอร์ตที่ประมวลและจัดเส้นทางข้อมูลที่ชั้นเชื่อมโยงข้อมูล (data link layer - เลเยอร์ 2) ของแบบจำลองโอเอสไอ. สวิตช์ที่ประมวลข้อมูลที่เลเยอร์ 3 และสูงกว่ามักจะเรียกว่าสวิตช์เลเยอร์ 3 หรือมัลติเลเยอร์สวิตช์

สวิตช์ที่หลายประเภทของเครือข่ายเช่นแบบ Fibre Channel, Asynchronous Transfer Mode, InfiniBand, อีเทอร์เน็ต และอื่น ๆ อีเทอร์เน็ตสวิตช์ตัวแรกที่ถูกนำมาใช้โดย Kalpana ในปี 1990

Cisco Aironet 3802

 

 

Cisco Aironet 3802i [P/N AIR-AP3802I-S-K9]

Cisco Aironet 3802i [P/N AIR-AP3802I-S-K9]

802.11a/b/g/n/acW2 Wave 2 support ความเร็วสูงสุด 2.6 Gbps 
3 Concurrent MU-MIMO User 
รองรับสูงสุด 400 Device หรือ 256 Device สำหรับเปิดใช้งาน ClientLink 
5 Gbps Combined Maximum Data Rate 
1 x Multigigabit, 1 x GbE Ethernet Support 
รองรับ 3 Mode ด้วยกันคือ 2.4Ghz และ 5 Ghz Mode และ Dual 5 Ghz Mode กับ Security Monitoring 5Ghz Mode 
MU-MIMO Technology (Multiuser Multiple-Input Multiple-Output) 4x4:3 MU/SU-MIMO 
ClientLink 4.0 (technology to improve downlink performance to all mobile devices) 
CleanAir 160 MHz (ดักจับสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆ) 
Cisco Mobility Express 
Auto Link Aggregation (LAG) support (increasing overall throughput to the access point.) 
Modularity Support 
ใช้งานต่อผ่าน Controller เท่านั้น 

รับไฟจาก POE Switch หากไม่มี POE ต้องซื้อ Power Injector เพิ่ม 
90 Day Warranty by Cisco DOA

ราคาพิเศษ 37,300 บาท

   

 

 

Cisco Aironet 3802i [P/N AIR-AP3802I-S-K9C]

Cisco Aironet 3802i [P/N AIR-AP3802I-S-K9C]

802.11a/b/g/n/acW2 Wave 2 support ความเร็วสูงสุด 2.6 Gbps 
3 Concurrent MU-MIMO User 
รองรับสูงสุด 400 Device หรือ 256 Device สำหรับเปิดใช้งาน ClientLink 
5 Gbps Combined Maximum Data Rate 
1 x Multigigabit, 1 x GbE Ethernet Support 
รองรับ 3 Mode ด้วยกันคือ 2.4Ghz และ 5 Ghz Mode และ Dual 5 Ghz Mode กับ Security Monitoring 5Ghz Mode 
MU-MIMO Technology (Multiuser Multiple-Input Multiple-Output) 4x4:3 MU/SU-MIMO 
ClientLink 4.0 (technology to improve downlink performance to all mobile devices) 
CleanAir 160 MHz (ดักจับสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆ) 
Cisco Mobility Express 
Auto Link Aggregation (LAG) support (increasing overall throughput to the access point.) 
Modularity Support 
ทำตัวเองเป็น Wireless Controller รองรับ 25 AP อนาคต 100 AP 

รับไฟจาก POE Switch หากไม่มี POE ต้องซื้อ Power Injector เพิ่ม 
90 Day Warranty by Cisco DOA

ราคาพิเศษ 37,600 บาท

   

 

 

Cisco Aironet 3802E [P/N AIR-AP3802E-S-K9]

Cisco Aironet 3802E [P/N AIR-AP3802E-S-K9]

802.11a/b/g/n/acW2 Wave 2 support ความเร็วสูงสุด 2.6 Gbps 
3 Concurrent MU-MIMO User 
รองรับสูงสุด 400 Device หรือ 256 Device สำหรับเปิดใช้งาน ClientLink 
5 Gbps Combined Maximum Data Rate 
1 x Multigigabit, 1 x GbE Ethernet Support 
รองรับ 3 Mode ด้วยกันคือ 2.4Ghz และ 5 Ghz Mode และ Dual 5 Ghz Mode กับ Security Monitoring 5Ghz Mode 
MU-MIMO Technology (Multiuser Multiple-Input Multiple-Output) 4x4:3 MU/SU-MIMO 
ClientLink 4.0 (technology to improve downlink performance to all mobile devices) 
CleanAir 160 MHz (ดักจับสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆ) 
Cisco Mobility Express 
Auto Link Aggregation (LAG) support (increasing overall throughput to the access point.) 
Modularity Support 
ใช้งานต่อผ่าน Controller เท่านั้น 

รับไฟจาก POE Switch หากไม่มี POE ต้องซื้อ Power Injector เพิ่ม 
90 Day Warranty by Cisco DOA

ราคาพิเศษ 39,600 บาท

   

 

 

Cisco Aironet 3802E [P/N AIR-AP3802E-S-K9C]

Cisco Aironet 3802E [P/N AIR-AP3802E-S-K9C]

802.11a/b/g/n/acW2 Wave 2 support ความเร็วสูงสุด 2.6 Gbps 
3 Concurrent MU-MIMO User 
รองรับสูงสุด 400 Device หรือ 256 Device สำหรับเปิดใช้งาน ClientLink 
5 Gbps Combined Maximum Data Rate 
1 x Multigigabit, 1 x GbE Ethernet Support 
รองรับ 3 Mode ด้วยกันคือ 2.4Ghz และ 5 Ghz Mode และ Dual 5 Ghz Mode กับ Security Monitoring 5Ghz Mode 
MU-MIMO Technology (Multiuser Multiple-Input Multiple-Output) 4x4:3 MU/SU-MIMO 
ClientLink 4.0 (technology to improve downlink performance to all mobile devices) 
CleanAir 160 MHz (ดักจับสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆ) 
Cisco Mobility Express 
Auto Link Aggregation (LAG) support (increasing overall throughput to the access point.) 
Modularity Support 
ทำตัวเองเป็น Wireless Controller รองรับ 25 AP อนาคต 100 AP 

รับไฟจาก POE Switch หากไม่มี POE ต้องซื้อ Power Injector เพิ่ม 
90 Day Warranty by Cisco DOA

ราคาพิเศษ 39,900 บาท

 

Cisco Aironet 3802