Free E-mail : ไม่ใช่แค่ฟรีอีเมล์ แต่มีอะไรที่มากกว่าให้คุณฟรี ลองเข้ามาสัมผัส
Free Email(ฟรีอีเมล์)

Free Email (ฟรีอีเมล์) บริการจากใจทีม Asis สำหรับคนที่อยากมีชื่ออีเมล์ สุดเก๋ สุดสวย เราบริการทุกชื่อ หรือหากท่านมีชื่ออะไรนำมาเสนอ หรือสนใจจะซื้อ Domain ที่มีอยู่ในนี้ ติดต่อมาที่ 081-9160211 คุณปีเตอร์ ผมย้ำนะครับสำหรับผู้ต้องการใช้ เมล์ เราให้ใช้ฟรี นะครับ สม้ครฟรี ใช้ฟรี แต่อย่าเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับ หากใครพบเห็นการเอาเมล์ไปใช้งาน มิชอบ แจ้งที่นี่ ครับ

 

dedicated Asis ITX 2011
@admin.in.th
- เชื่อต่อกับ hotmail
- พื้นที่ 5 GB
- อัพโหลดไฟล์แนบ ทีละ 50 MB
- ส่ง-รับ 100 %
- ใช้ msn ได้ทันที
- มี pop3 และ smtp ให้ใช้
- บริการฟรี
ซื้อ Domain นี้
900,000 B.(ext. VAT)
ติดต่อ 081-9160211
dedicated Asis ITX 2011
@teen.in.th
- เชื่อต่อกับ hotmail
- พื้นที่ 5 GB
- อัพโหลดไฟล์แนบ ทีละ 50 MB
- ส่ง-รับ 100 %
- ใช้ msn ได้ทันที
- มี pop3 และ smtp ให้ใช้
- บริการฟรี
ซื้อ Domain นี้
200,000 B.(ext. VAT)
ติดต่อ 081-9160211
dedicated Asis ITX 2011
@Manager.in.th
- เชื่อต่อกับ hotmail
- พื้นที่ 5 GB
- อัพโหลดไฟล์แนบ ทีละ 50 MB
- ส่ง-รับ 100 %
- ใช้ msn ได้ทันที
- มี pop3 และ smtp ให้ใช้
- บริการฟรี
ซื้อ Domain นี้
200,000 B.(ext. VAT)
ติดต่อ 081-9160211
dedicated Asis ITX 2011
@programmer.in.th
- เชื่อต่อกับ hotmail
- พื้นที่ 5 GB
- อัพโหลดไฟล์แนบ ทีละ 50 MB
- ส่ง-รับ 100 %
- ใช้ msn ได้ทันที
- มี pop3 และ smtp ให้ใช้
- บริการฟรี
ซื้อ Domain นี้
100,000 B.(ext. VAT)
ติดต่อ 081-9160211
dedicated Asis ITX 2011
@gunarak.com
- เชื่อต่อกับ hotmail
- พื้นที่ 5 GB
- อัพโหลดไฟล์แนบ ทีละ 50 MB
- ส่ง-รับ 100 %
- ใช้ msn ได้ทันที
- มี pop3 และ smtp ให้ใช้
- บริการฟรี
ซื้อ Domain นี้
50,000 B.(ext. VAT)
ติดต่อ 081-9160211
dedicated Asis ITX 2011
@doodee.in.th
- เชื่อต่อกับ hotmail
- พื้นที่ 5 GB
- อัพโหลดไฟล์แนบ ทีละ 50 MB
- ส่ง-รับ 100 %
- ใช้ msn ได้ทันที
- มี pop3 และ smtp ให้ใช้
- บริการฟรี
ซื้อ Domain นี้
80,000 B.(ext. VAT)
ติดต่อ 081-9160211
dedicated Asis ITX 2011
@DoForDad.com
- เชื่อต่อกับ hotmail
- พื้นที่ 5 GB
- อัพโหลดไฟล์แนบ ทีละ 50 MB
- ส่ง-รับ 100 %
- ใช้ msn ได้ทันที
- มี pop3 และ smtp ให้ใช้
- บริการฟรี
ซื้อ Domain นี้
20,000 B.(ext. VAT)
ติดต่อ 081-9160211
dedicated Asis ITX 2011
@cpu.in.th
- เชื่อต่อกับ hotmail
- พื้นที่ 5 GB
- อัพโหลดไฟล์แนบ ทีละ 50 MB
- ส่ง-รับ 100 %
- ใช้ msn ได้ทันที
- มี pop3 และ smtp ให้ใช้
- บริการฟรี
ซื้อ Domain นี้
50,000 B.(ext. VAT)
ติดต่อ 081-9160211
dedicated Asis ITX 2011
@imac.in.th
- เชื่อต่อกับ hotmail
- พื้นที่ 5 GB
- อัพโหลดไฟล์แนบ ทีละ 50 MB
- ส่ง-รับ 100 %
- ใช้ msn ได้ทันที
- มี pop3 และ smtp ให้ใช้
- บริการฟรี
ซื้อ Domain นี้
20,000 B.(ext. VAT)
ติดต่อ 081-9160211
dedicated Asis ITX 2011
@outlook.in.th
- เชื่อต่อกับ hotmail
- พื้นที่ 5 GB
- อัพโหลดไฟล์แนบ ทีละ 50 MB
- ส่ง-รับ 100 %
- ใช้ msn ได้ทันที
- มี pop3 และ smtp ให้ใช้
- บริการฟรี
ซื้อ Domain นี้
200,000 B.(ext. VAT)
ติดต่อ 081-9160211
dedicated Asis ITX 2011
@win8.in.th
- เชื่อต่อกับ hotmail
- พื้นที่ 5 GB
- อัพโหลดไฟล์แนบ ทีละ 50 MB
- ส่ง-รับ 100 %
- ใช้ msn ได้ทันที
- มี pop3 และ smtp ให้ใช้
- บริการฟรี
ซื้อ Domain นี้
20,000 B.(ext. VAT)
ติดต่อ 081-9160211
dedicated Asis ITX 2011
@win2012.in.th
- เชื่อต่อกับ hotmail
- พื้นที่ 5 GB
- อัพโหลดไฟล์แนบ ทีละ 50 MB
- ส่ง-รับ 100 %
- ใช้ msn ได้ทันที
- มี pop3 และ smtp ให้ใช้
- บริการฟรี
ซื้อ Domain นี้
50,000 B.(ext. VAT)
ติดต่อ 081-9160211

 

เหตุผลหลักที่ควรทราบ

  1. มีทีมงานรองรับการติดต่อ Support 24 ชั่วโมง
  2. ทาง Asis ไม่รับผิดชอบสำหรับสมาชิกที่เอาเมล์ ไปใช้ในทางที่ ไม่ถูกต้อง หรือผิดกฎหมาย หากทราบเราจะปิดทันที
  3. การแจ้งร้องเรียนต้องมีเอกสารแจ้งความเท่านั้น ถึงดำเนินการใด ๆ ได้