จำหน่าย Windows Server 2012 r2(OEM), Windows Server 2012 r2(OEM), ราคา Windows Server 2012 r2(OEM), ขาย Windows Server 2012 r2(OEM), ตัวแทน Windows Server 2012 r2(OEM)Windows Server 2012 R2 มีคุณสมบัติใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มการ ทำงานของระบบปฏิบัติการได้มากขึ้น โดยคุณสมบัติเหล่านี้หลาย อย่างเป็นการขยายขีดความสามารถที่มีอยู่แล้วของ Windows Server 2012

Windows Server 2012 r2(OEM)

 

 

Windows Server 2012 R2 คุณสมบัติใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงในด้านการจัดเก็บข้อมูล ระบบ เครือข่าย การเข้าถึงระยะไกล BYOD และการบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ ทำให้ Windows Server 2012 R2 มีคุณสมบัติใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มการ ทำงานของระบบปฏิบัติการได้มากขึ้น โดยคุณสมบัติเหล่านี้หลาย อย่างเป็นการขยายขีดความสามารถที่มีอยู่แล้วของ Windows Server 2012 ต่อไปนี้เราดูกันถึงคุณสมบัติใหม่  อย่างใน Windows Server 2012 R2 ที่ จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของคุณ ซึ่ง คุณสมบัติบางส่วนที่ได้รับการปรับปรุงเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูล ไมโครซอฟท์มีจุดมุ่งหมายโดยตรงไปที่ การนำเสนอการทำงานแบบใหม่ๆ สำหรับคู่ค้าแบบดั้งเดิม


  • OEM (Original Equipment Manufacturer)

  • สำหรับการใช้งานในระบบ Windows

Windows server 2012 R2Std.

฿25,200.00

 

Windows Server 2012 R2

10 คุณสมบัติชั้นยอดใน Windows Server 2012 R2

คุณสมบัติใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงในด้านการจัดเก็บข้อมูล ระบบ เครือข่าย การเข้าถึงระยะไกล BYOD และการบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ ทำให้ Windows Server 2012 R2 มีคุณสมบัติใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มการ ทำงานของระบบปฏิบัติการได้มากขึ้น โดยคุณสมบัติเหล่านี้หลาย อย่างเป็นการขยายขีดความสามารถที่มีอยู่แล้วของ Windows Server 2012 ต่อไปนี้เราดูกันถึงคุณสมบัติใหม่ 10 อย่างใน Windows Server 2012 R2 ที่ จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของคุณ ซึ่ง คุณสมบัติบางส่วนที่ได้รับการปรับปรุงเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูล ไมโครซอฟท์มีจุดมุ่งหมายโดยตรงไปที่ การนำเสนอการทำงานแบบใหม่ๆ สำหรับคู่ค้าแบบดั้งเดิม

1. Work Folders

Work Folders เป็นการนำเอาการทำงานของ Dropbox ไปใช้กับ เซิร์ฟเวอร์ขององค์กร มีการติดตั้งคุณสมบัตินี้บนระบบ Windows Server 2012 R2 และคุณจะได้รับบริการทำซ้ำไฟล์ที่มีความปลอดภัย และทำงานแบบเต็มที่ ซึ่งในระยะแรกความสามารถนี้จะรองรับเฉพาะ เครื่องไคลเอ็นต์ที่ใช้Windows  8.1 เท่านั้น ส่วนการสนับสนุนอุปกรณ์ที่ ใช้ Windows 7 และ iPad จะมีในระยะถัดไป รวมถึงไคลเอ็นต์ที่ใช้ Android อีกด้วย สิ่งที่เหมือนกับ Dropbox ก็คือ Work Folders จะเก็บสำเนา ของไฟล์ไว้ทั้งบนเซิร์ฟเวอร์และไคลเอ็นต์ และจะทำการซิงค์ไฟล์กันเมื่อมีการต่อเครื่องไคลเอ็นต์เข้ากับเซิร์ฟเวอร์

2. Desired State Configuration

การเก็บรักษาข้อมูลการตั้งค่าของเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากถือเป็นงานที่ สิ้นเปลืองเวลาสำหรับผู้ดูแลระบบหรือใครก็ตามที่ใช้งานเซิร์ฟเวอร์ จำนวนมาก โซลูชั่นเฉพาะทาง และเครื่องไม้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเองเป็นจำนวนมากก็ไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานใน ลักษณะนี้ แต่ปัจจุบันมีคุณลักษณะที่สร้างขึ้นภายใน R2 Windows Server 2012 ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะเขียนโปรแกรมสร้างพื้นฐาน ของบทบาท และคุณสมบัติ จากนั้นก็จะทำการตรวจสอบ และปรับปรุงระบบต่างๆ ที่ไม่ตรงกับสภาวะที่ต้องการ คุณสมบัติ Desired State Configuration ต้องใช้ PowerShell 4.0 ซึ่งให้ cmdlets ใหม่ๆ มาจำนวนหนึ่งเพื่อทำให้ประสบความสำเร็จ ทั้งในการตรวจสอบและ การบริหารงานที่เฉพาะเจาะจง

3. Storage Tiering (การต่อพ่วงระบบจัดเก็บข้อมูล)

นี่อาจจะเป็นคุณสมบั ติ ใหม่ ที่ น่าตื่ นเต้ นที่สุดเพียงตัวเดี ยวใน Windows Server 2012 R2 โดย Storage Tiering คือความสามารถในการ ย้ายชิ้นส่วนของข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในระหว่างชั้นของระบบจัดเก็บข้อมูลที่ แตกต่างกันได้ในแบบไดนามิก เช่น SSDs ที่ทำงานได้เร็วกว่า และฮาร์ดไดรฟ์ที่ช้ากว่า ระบบจัดเก็บข้อมูลระดับไฮเอนด์หลายๆ ระบบมีการต่อพ่วงโดยอัตโนมัติมาแล้วหลายปี แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คุณสามารถที่จะทำมันได้ในระดับระบบปฏิบัติการ ไมโครซอฟท์ใช้อัลกอริธึม ของแผนที่แสดงความร้อน (heat-map) ในการกำหนดว่าชิ้นส่วนของข้อมูลไหนถูกใช้งานมากที่สุดก็จะถูกย้ายไปไว้ในระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีความเร็วมากที่สุดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถปรับการตั้งค่า สำหรับวิธีการและเวลาในการย้ายข้อมูลโดยใช้ PowerShell

4. Storage Pinning (การปักหมุดหน่วยจัดเก็บข้อมูล)

ที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ Storage Tiering อย่างใกล้ชิด เป็นความสามารถในการปักหมุดไฟล์ที่ถูกเลือกไว้เพื่อนำไปเก็บไว้บน หน่วยจัดเก็บข้อมูลที่กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจง การปักหมุดช่วย ทำให้แน่ใจว่าไฟล์ที่คุณต้องการใช้งานบ่อยๆ จะถูกเก็บไว้บนหน่วย จัดเก็บข้อมูลที่เร็วที่สุด เช่น บูตดิสก์ในการติดตั้งใช้งาน Virtual Desktop Infrastructure ที่จะไม่ถูกย้ายไปเก็บไว้บนหน่วยจัดเก็บ ข้อมูลที่ทำงานช้า ดังนั้นไฟล์ที่คุณต้องการใช้งานบ่อยๆ ที่ใช้ประโยชน์ จาก SSDs อาจจะถูกย้ายไปเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หลังจากช่วง เวลาที่ไม่ค่อยมีการเรียกใช้งานแล้ว

5. Write Back Cache (การบันทึกข้อมูลลงแคช ในภายหลัง)

เมื่อคุณสร้างโวลู่มของหน่วยจัดเก็บข้อมูลใหม่ใน Windows Server 2012 R2 คุณยังมีตัวเลือกที่สามารถทำบางอย่างที่เรียกว่า Write Back Cache ซึ่งคุณสมบัตินี้กำหนดไว้ตามจำนวนของหน่วยจัดเก็บ ข้อมูลทางกายภาพ โดยทั่วไปจะอยู่บน SSD ที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อใช้การบันทึกข้อมูลลงแคช ช่วยให้การใช้งาน I/O เป็นไปอย่าง ราบรื่นในระหว่างที่มีการเขียนข้อมูลมาก ซึ่งวิธีนี้เห็นได้ในการทำงานของฐานข้อมูลทั่วไปที่ปริมาณข้อมูลจำนวนมากของดิสก์อาจถูกเขียนเกินความสามารถของตัวควบคุมไดรฟ์และดิสก์จะทำได้ทันแคชจะขจัดปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการหยุดการทำงานของระบบย่อยของ หน่วยจัดเก็บข้อมูล

6. ลดการทำซ้ำการทำงานของ VMs

การลดการทำซ้ำข้อมูลใน Windows Server 2012 ถือเป็นคุณสมบัติที่ดี แต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่สามารถทำได้ก็คือการลดการทำซ้ำการทำงานของ เวอร์ชวลแมชชีน ซึ่งข้อจำกัดนี้หมดไปใน Windows Server 2012 R2 แม้ว่าจะทำได้เฉพาะกับการใช้งาน VDI (Virtual Desktop Infrastructure) บน SMB 3.0 เท่านั้น นั่นหมายความว่าความสามารถ ใหม่นี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของการลดการทำซ้ำสำหรับ การใช้งาน VDI ประโยชน์ข้างเคียงของการลดการทำซ้ำก็คือการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบูตเวอร์ชวลเดสก์ท็อปให้เร็วขึ้น นอกเหนือ จากการจัดเก็บ VMs บน SMB 3.0 แล้ว ไมโครซอฟท์ขอแนะนำให้ ใช้ Scale-Out File Server บน Windows Server 2012 หรือ Windows Server 2012 R2 รวมถึง Cluster Shared Volumes ที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อให้เกิดความพร้อมในการใช้งานมากขึ้น

7. การสร้างขึ้นมาใหม่แบบคู่ขนาน

หากคุณเคยเจอปัญหาดิสก์ในอาร์เรย์ RAID ล่ม คุณจะรู้ว่าการสร้างดิสก์ขึ้นมาใหม่อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงและยิ่งมีการใช้งาน ดิสก์ทาง กายภาพขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ ระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างไดรฟ์ ขึ้นมาใหม่ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ไมโครซอฟท์ ได้แก้ไขการตรวจ สอบ CHKDSK ที่ใช้ระยะเวลานานๆ ใน Windows Server 2012 ซึ่งลดลงเวลาที่ใช้ในการสแกนและซ่อมแซมดิสก์แบบเดี่ยวๆ ได้เป็น อย่างดี Windows Server 2012 R2 มีการเพิ่มความสามารถในการ สร้างไดรฟ์ Storage Spaces ที่ล่มขึ้นมาใหม่ในแบบคู่ขนาน เป็นการ ลดระยะเวลาที่จำเป็นตามลำดับความสำคัญ จากการสาธิตที่งาน TechEd แสดงให้เห็นว่าสามารถสร้างดิสก์ขนาด 3 เทระไบต์ขึ้นมาใหม่ได้ โดยใช้เวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมง

8. Workplace Join

Windows Server 2012 R2 รับมือกับความต้องการนำอุปกรณ์ใน การนำอุปกรณ์ส่วนตัวอย่างไอแพดเข้ามาใช้ในสภาพแวดล้อมของ องค์กร ในระดับที่ง่ายที่สุดคือ Web Application Proxy แบบใหม่ที่ ยอมให้คุณจัดเตรียมการเข้าถึงเว็บไซต์ ภายในขององค์กรรวมทั้ง ไซต์ SharePoint ที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ใช้งาน หนึ่งใน ขั้นตอนต่อไปก็คือความสามารถใหม่ที่เรียกว่า Workplace Join ซึ่งยอมให้ผู้ใช้ลงทะเบียนอุปกรณ์ส่วนตัวกับ Active Directory และ ได้รับสิทธิ์ในการใช้งานโดยอิงกับใบรับรอง และการลงทะเบียนเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น และข้อมูลขององค์กรแบบครั้งเดียว เครื่องมือ มาตรฐานเช่น Group Policy ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมการเข้าถึงแบบมีเงื่อนไขทั้งแบบส่วนบุคคล หรือแบบกลุ่ม

9. วีพีเอ็นเกตเวย์แบบมัลติเทนแนท

ไมโครซอฟท์ได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่เป็นจำนวนมากที่ทำให้สามารถ จัดเตรียมการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างปลอดภัยทั้งในระหว่างที่อยู่บน และนอกเครือข่ายได้ง่ายขึ้น วีพีเอ็นเกตเวย์แบบมัลติเทนแนท ตัวใหม่ช่วยให้คุณสามารถทำการเชื่อมต่อ ระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงานไปยังหน่วยงานภายนอกหลายๆ แห่งผ่านการเชื่อมโยง VPN ที่จุดเดียว คุณสมบัตินี้มุ่งเป้าไปที่ทั้งผู้ให้บริการโฮสติ้ง และองค์กรขนาดใหญ่ที่กำลังมองหาวิธีสร้างการเชื่อมต่อกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกหลายๆแห่ง แต่ละการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบหน่วยงานต่อหน่วยงานจะต้องแยกเกตเวย์ใน Windows Server 2012 ออกมาต่างหาก ซึ่งส่งผลกระทบทั้งในด้านค่าใช้จ่าย และความง่ายในการติดตั้งเมื่อมีการเชื่อมต่อเพื่อเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น ตัวเดียวกันมากขึ้น ซึ่ง Windows Server 2012 R2 ได้กำจัดข้อ จำกัดนี้แล้ว

10. Windows Server Essentials role

ในขณะที่คุณสมบัตินี้อาจจะไม่ได้รับการพูดถึงมากนัก แต่ก็ให้การใช้ชีวิตของคนที่ต้องดูแลองค์กรที่มีระบบเครือข่ายกระจายไปตามภูมิภาค ต่างๆ ง่ายขึ้น ด้วย Windows Server 2012 คุณต้องใช้แหล่งใน การติดตั้งที่แตกต่างกันสำหรับ Windows Server Essentials สำหรับ องค์กรขนาดใหญ่ วิธีนี้สามารถส่งผลกระทบต่อทั้งกลยุทธ์การในการ กระจาย และการจัดการการตั้งค่าต่างๆ โรลของ Windows Server Essentials ใน Windows Server 2012 R2 Windows Server ได้ นำเอาคุณสมบัติอื่นๆ อีกหลายตัว รวมทั้ง BranchCache, DFS Namespaces และเครื่องมือในการดูแลเซิร์ฟเวอร์จากระยะไกล ที่ปกติจะถูกติดตั้งในการตั้งสำนักงานที่อยู่ในระยะไกล 

 

 

 

รูปแบบลิขสิทธิ์ประเภท OEM (Original Equipment Manufacturer)

  1. สามารถติดตั้งได้แค่เพียง 1 เครื่อง ต่อ 1 License ที่ซื้อไป
  2. เมื่อติดตั้งลงเครื่องแรกไปแล้ว จะไม่สามารถนำไปลง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอื่นได้เลย แม้ว่าจะไม่ใช้เครื่องแรกนั้นอีกต่อไปแล้วก็ตาม
  3. ในกรณีถ้าเกิดว่า อยากอัพเกรดหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ สิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยคือ CPU และ ตัว เมนบอร์ด (Motherboard) เนื่องจากในทางคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยน CPU และ Mainboard ถือเป็นการ เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงทำให้กลายเป็นเครื่องอื่นหรือเครื่องใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นถ้าสองสิ่งที่กล่าวมาเกิดความเสียหาย ท่านจะต้องซื้อลิขสิทธิ์ใหม่และของเก่าก็ต้องทิ้งไปสถานเดียว
  4. ถ้าหากว่ามีการ เพิ่ม / เปลี่ยน ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk), แรม (RAM), ไดร์ฟซีดี CD-ROM ฯลฯ เพิ่มเติม แบบนี้จะสามารถทำได้ไม่มีปัญหา
  5. แผ่นที่ขายก็จะขึ้นอยู่กับจำนวน Bits ที่ลูกค้าเลือกเอาไว้ตั้งแต่แรกเลย จะไม่สามารถมาเปลี่ยนใจกันทีหลังได้ เช่น สมมุติลูกค้าซื้อแผ่น OEM แบบ 32 Bits (X86) มา วันหนึ่งเกิดลูกค้าเปลี่ยนใจหรือเข้าใจผิดว่าเครื่องตัวเองสามารถใช้แบบ 32 Bits ได้อย่างเดียว แต่จริงๆ สามารถใช้แบบ 64 Bits ได้ด้วยเช่นกัน แล้วเกิดอยากจะเปลี่ยนใจมาใช้แบบ 64 Bits (X64) ก็จะไม่สามารถทำได้ต้องซื้อใหม่สถานเดียว

Windows Server 2012 r2(OEM)