จำหน่าย VMware vCenter Server , VMware vCenter Server , ราคา VMware vCenter Server , ขาย VMware vCenter Server , ตัวแทน VMware vCenter ServerVMware vCenter Server

  VMware vCenter Server เป็นศูนย์รวมการจัดการโลกเสมือน ใช้ในการควบคุมโฮสต์ (VMware ESXi) และจักรกลเสมือน ซึ่งเป็นรากฐานการใช้งานความสามารถทุกอย่างบนซอฟต์แวร์ชุด VMware vSphere

 

 

 

 

 

 

 

VMware vCenter Server 5 Foundation for vSphere up to 3 hosts (Per Instance) [P/N VCS5-FND-C]

VMware vCenter Server 5 Foundation 
- รองรับ 3 SERVER (ไม่เกินนี้) 
- สามารถใช้ Manage Standard, Enterprise และ Enterprise Plus ได้ 
Centralized Control and Visibility 
- VMware vSphere Web Client 
- Multi-hypervisor management 
- vCenter single sign-on 
- Inventory search 
- Alerts and notifications 
- Host profiles 
- Resource management for virtual machines 
- Dynamic resource allocation 
Automatic restart of virtual machines with VMware 
- vSphere HA (ขึ้นอยู่กับ vSphere Version) 
- Audit trails 
- Patch management 
- vCenter Orchestrator 
- vCenter Operations Manager Foundation 

[VCS5-FND-G-SSS-C] Technical Support, 12 Hours/Day, per published Business Hours, Mon. thru Fri by VMware 

+3,300 Upgrade to Support 24x7

 

 

 

ราคาพิเศษ 62,900 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

VMware vCenter Server 5 Standard for vSphere 5 (Per Instance) [P/N VCS5-STD-C]

VMware vCenter Server 5 Standard 
- สามารถใช้ Manage Standard, Enterprise และ Enterprise Plus ได้ 
Centralized Control and Visibility 
- VMware vSphere Web Client 
- Multi-hypervisor management 
- vCenter single sign-on 
- Inventory search 
- Alerts and notifications 
- Host profiles 
- Resource management for virtual machines 
- Dynamic resource allocation 
Automatic restart of virtual machines with VMware 
- vSphere HA (ขึ้นอยู่กับ vSphere Version) 
- Audit trails 
- Patch management 
- vCenter Orchestrator 
- vCenter Operations Manager Foundation 

[VCS5-FND-G-SSS-C] Technical Support, 12 Hours/Day, per published Business Hours, Mon. thru Fri by VMware 

+3,300 Upgrade to Support 24x7

 

 

 

ราคาพิเศษ 183,900 บาท

 

 


VMware vCenter Server เป็นศูนย์รวมการจัดการโลกเสมือน ใช้ในการควบคุมโฮสต์ (VMware ESXi) และจักรกลเสมือน ซึ่งเป็นรากฐานการใช้งานความสามารถทุกอย่างบนซอฟต์แวร์ชุด VMware vSphere

มองภาพว่า หากเราใช้งาน VMware ESXi โดยไม่มี VMware vCenter Server แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อเรามีหลายโฮสต์ (VMware ESXi หลายๆ เครื่อง) เราต้องบริหารจัดการโฮสต์เหล่านั้นแยกกันไป ก็จะเกิดความยุ่งยาก นั่นเป็นที่มาในเบื้องแรก

นอกเหนือจากทำหน้าที่ในการควบคุมโฮสต์หลายๆ ตัวไว้ด้วยกันแล้ว VMware vCenter Server ยังรับหน้าที่ในการบริหารจัดการความสามารถชั้นสูงอื่นๆ อาทิ VMware High Availability (HA), VMware vMotion, VMware Distributed Resource Scheduler (DRS) ฯลฯ ความสามารถต่างๆ เหล่านี้จำต้องอาศัย VMware vCenter Server เป็นตัวเปิด, เป็นตัวกำหนดค่าในการใช้งาน หรือสั่งให้ทำงานโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้

และอีกภาระหน้าที่หนึ่งของ VMware vCenter Server คือการเก็บค่าสถิติการใช้งานโดยรวมของระบบ รวมถึงการแจ้งเตือนความผิดปกติทั้งหลายให้แก่ผู้ดูแลระบบได้ทราบทันท่วงที

จะเห็นได้ว่า VMware vCenter Server มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับการบริหารจัดการ VMware ESXi หลายๆ ตัวเข้าด้วยกัน รวมถึงการจัดการความสามารถชั้นสูงของซอฟต์แวร์ในชุด VMware vSphere เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับมันในลำดับต่อๆ ไป

 

VMware vCenter Server