จำหน่าย VMware Virtual SAN , VMware Virtual SAN , ราคา VMware Virtual SAN , ขาย VMware Virtual SAN , ตัวแทน VMware Virtual SANVMware Virtual SAN

  VMware Virtual SAN คือการนำ Local Disk หรือ Internal Disk มาทำเป็น Shared Storage กลาง เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและการใช้งาน และเป็นการนำ Local Disk มาใช้งานให้เกิดประโยชน์ โดยมีเทคโนโลยีของการนำ SSD Disk มาทำเป็น Caching

 

 

 

 

VMware Virtual SAN (vSAN 1 Processor) [P/N ST6VSANC]

VMware Virtual SAN 
ขั้นต่ำ 3 x VMware ESXi 6.0 host with local storage 
ทุกๆ ESXi HOST ต้องมี vCenter 6.0 Server จัดการ และ Config vSAN เป็น Member 
32 GB Memory สำหรับแต่ละ HOST 
1 x SSD or PCIe flash Disk สำหรับแต่ละ HOST สำหรับ Caching 
1 x SSD , NL-SAS , SATA สำหรับ Data store 

License เป็นต่อ 1 Physical CPU 

+ 17,800 บาท [ST6VSANGSC] 1 Year 12 Hour Business Day Basic Support/Subscription for VMware Virtual SAN 6 for 1 processor มูลค่า 17,800 บาท 

+ 47,000 บาท [ST6VSAN3GSC] 3 Year 12 Hour Business Day Basic Support/Subscription for VMware Virtual SAN 6 for 1 processor 

+ 21,000 บาท [ST6VSANPSC] 1 Year 24 x 7 Basic Production Support/Subscription for VMware Virtual SAN 6 for 1 processor 

+ 56,000 บาท [ST6VSAN3PSC] 3 Year 24 x 7 Basic Production Support/Subscription for VMware Virtual SAN 6 for 1 processor

 

 

 

ราคาพิเศษ 79,900 บาท

 

 


VMware มีการอัปเดด Feature ใหม่ๆ ของ vSphere 6.0 ที่เพิ่มเติมโดยมี features เพิ่มมากถึง 650 features ซึ่งได้มีการอธิบายภาพรวมของ Feature ต่างๆ ที่เพิ่มเติมกันไปแล้วในฉบับที่แล้ว มาฉบับนี้ ผมขอแนะนำหนึ่งใน Feature ที่พัฒนาขึ้น และเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่จะมาช่วยนิยามคำว่า Software-Defined Data center ก็คือ Virtual SAN(Software-Defined Storage) นั่นเอง

 VMware Virtual SAN คือการนำ Local Disk หรือ Internal Disk มาทำเป็น Shared Storage กลาง เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและการใช้งาน และเป็นการนำ Local Disk มาใช้งานให้เกิดประโยชน์ โดยมีเทคโนโลยีของการนำ SSD Disk มาทำเป็น Caching

     VMware Virtual SAN 6.0 รองรับการทำงานแบบ Hybrid and all-flash Architecture และเพิ่มความอัจฉริยะในระดับการทำงานของ Caching and Data Persistent. การนำ all-Flash Architecture สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้เร็วขึ้นถึง 4.5 เท่า เมื่อเทียบกับเวอร์ชั่น VMware Virtual SAN 5.5

ในเวอร์ชั่นใหม่นี้ ยังสามารถรองรับการขยาย Virtual Node ได้สูงสุดอยู่ที่ 64 Nodes / Cluster ซึ่งช่วยให้รองรับการทำงานสูงสุดของ IO ได้ถึง 7 ล้าน IOPS เลยทีเดียว นอกจากจะรองรับการขยายด้วยการเพิ่ม Node (Scale-Out) ยังรองรับการเชื่อมต่อแบบ JBODs ด้วย

     Virtual SAN 6.0 ได้มีการพัฒนา Virtual SAN on-disk File system (VSAN FS) และ VMDK delta file(vsanSparse) ซึ่งช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนและรองรับการขยาย Caching Capabilities เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนั้นยังมี Feature Virtual SAN Fault Domains เพื่อเพิ่ม Availability ให้กับ Virtual Machine ในกรณี Rack Failures. Virtual SAN Fault Domains มีความสามารถในการทำ Group Multi Host ภายใต้ Cluster เดียวกัน เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจว่า Virtual Machine Replicas มีการเก็บอยู่คนละ Fault Domain กับ Virtual Machine Data

Virtual SAN 6.0 เหมาะกับการนำไปใช้งานอะไรบ้าง(Use Case)

  • Virtual Desktop : ด้วยการทำงานแบบ Scale-Out ทำให้สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าในเรื่องของ Performance ได้ตลอดเวลา รวมถึงที่มีต้นทุนที่ถูก และใช้งานง่าย
  • Test and Develop : หลีกเลี่ยงการลงทุนในเรื่องของ Storage ที่มีราคาแพง และรวดเร็วในการจัดการ Storage
  • Big Data : ด้วยการทำงานแบบ Scale-Out การเพิ่มเนื้อที่การใช้งาน จึงเพิ่มและขยาย Bandwidth ไปในตัวเองได้
  • DR site : ด้วยความสามารถที่ทำงานร่วมระหว่าง vSphere Replication and vSphere Site Recovery Manager

VMware Virtual SAN